Emblema Politiei de Frontiera Romane

logo-pf

Însemnul heraldic al Poliției de Frontieră Române are în compunere următoarele elemente:

– scutul exterior de culoare albastră,
– pe scut se află o acvilă cruciată de aur cu ciocul și ghearele roșii, ținând în gheara dreaptă o sabie de argint, iar în cea stângă o ramură de măslin verde, simbol al păcii și ordinii,
– pe pieptul acvilei se află un scut verde, mobilat cu o bornă de hotar, din argint, pe care se află în partea superioară două săbii de culoare albastră, încrucișate, iar la bază o ancoră naturală (neagră), ce particularizează menirea instituției, evocând ideea de supraveghere și control, precum și inviolabilitatea frontierelor României, precum și doi lei de aur, afrontați, ce sprijină din dreapta și din stânga borna, simbolizand vigilența, noblețea, eroismul și sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor țării.

La baza scutului mare, pe eșarfa albă este înscris cu litere negre deviza „PATRIA ET HONOR” – Patrie și onoare – aceasta îmbogățește mesajul siglei și evidențiază devotamentul celor care slujesc în această structură.