Vernisajul expozitiei De Veghe la Fruntarii

DE VEGHE LA FRUNTARII – expoziţie de uniforme grănicereşti din ultimii 200 de ani –

Suntem bucuroşi să ferim publicului rezultatul unui proiect realizat de Asociaţia Tradiţia Militară, în parteneriat cu Muzeul poliţiei de frontieră – Giurgiu, Muzeul din Ruse, Muzeul Militar National Regele Ferdinand I din Bucureşti, cu finanţarea Administratiei Fondului Cultural National – un muzeu al uniformei grănicereşti din ultimii 200 de ani.
Nu ne-am propus să realizăm o prezentare exhaustivă a subiectului nostru. De altfel, nici timpul, nici resursele nu ne-ar fi permis. Dar am realizat un început al unui proiect care nădăjduim să continuie încă mulţi ani de acum înainte şi să ajungă la perfecţiune. Pliant „de veghe la fruntarii-PDF”
Am dorit ca proiectul nostru să fie o lecţie de istorie, o lecţie despre valoare şi virtute, despre vitejie şi glorie, cultivate de armata română şi de cei ce stau de veghe la fruntariile ţării. O lecţie poate că mai greu de învăţat pentru noua generaţie, obişnuită să transgreseze graniţele de orice fel, să trăiască într-o lume globalizată, secularizată, în care este greu a mai vorbi despre repere valorice, despre patriotism, despre jertfă.
De asemenea, am dorit să realizăm un muzeu viu, care să răspundă exigenţelor actuale ale vizitatorilor, ţinând pasul cu tehnica modernă şi oferind o varietate de moduri de prezentare a obiectelor, epocilor istorice si culturii unui popor, cu scopul de a sublinia schimbările care au avut loc în timp şi a arăta, astfel, schimbările sociale şi de mentalitate care s-au petrecut, cu vremea. Pentru a putea fi formator de opinii şi îmbogăţitor al culturii vizitatorilor, este necesar ca în primul rand muzeul să dispună de mijloace care să ajungă la inima acestora şi să le trezească interesul şi dorinta de a cunoaste diverse vremuri, prin intermediul exponatelor. Credem, de asemenea, că mijloacele prin care se exprimă discursul muzeistic trebuie sa fie cele care au impact asupra noilor generatii, deci adaptate epocii noastre şi modului de informare a contemporanilor.
Aşadar, contextul actual impune mai întâi muzeului condiţii tehnice şi ştiinţifice adecvate timpului în care trăim, o dinamică a activităţilor şi realizării de colecţii şi expoziţii temporare atractive pentru membrii societăţii noastre, cărora le dedicăm această muncă. De aceea, am conceput expoziţia noastră ca pe una itinerantă, cu posibilitatea de a circula în ţară, mai ales în localitătile unde există şcoli militare, pentru a fi un instrument educativ pentru cadrele militare în formare, dar şi pentru marele public.
Integrarea europeană nu înseamnă uniformizarea valorilor, ci manifestarea acestora într-o diversitate de forme, care dau specific ariilor geografice şi păstrează omul ancorat în reperele pe care le oferă tradiţia, cultura, istoria poporului din care face parte. Contextul actual impune regândirea istoriei recente şi formarea unei conceptii patriotice echilibrate, cu scopul îmbunătăţirii respectului de sine al românilor, al cultivării simţului datoriei faţă de ţară, a curajului şi acţiunii, în special în rândul tinerilor, folosind imaginea de glorie si vitejie a ostaşilor români, care au apărat acest pământ chiar cu preţul vieţii. Componentă de bază a educaţiei, învăţarea lecţiilor pe care le oferă istoria reprezintă o bună premiză pentru viitor.
Proiectul nostru este unul transfrontalier, realizat în colaborare cu Muzeul militar din Ruse (Bulgaria), într-un loc strategic, care reprezintă, deopotrivă, graniţa de Sud a României, dar şi deschiderea ţării nopastre către Uniunea Europeană. Totodată, am avut în vedere dezvoltarea instituţională şi întărirea capacităţii organizaţionale a Asociaţiei “Tradiţia militară” şi a Muzeului poliţiei de frontieră din Giurgiu; încheierea de noi parteneriate cu instituţii de profil, îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale şi a celei de a derula proiecte, lărgirea ariei tematice şi a preocupărilor acestor instituţii; cultivarea valorilor patrimoniului naţional istorico-militar; relevarea diversităţtii culturale si istorico-militare, prin prezentarea uniformelor grăniceresti bulgare, ruseşti si otomane; îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei culturale actuale.
Punând în slujba educaţiei culturale a vizitatorilor toate mijloacele de care dispunem în prezent, precum şi rezultatele unei riguroase documentări privitoare la uniforma grănicerească din România modernă, proiectul are o importanţă deosebită şi în cooperarea transfrontalieră, cu instituţii culturale şi militare din Bulgaria, prezentând importanţă pentru elevii, studenţii şi cercetătorii din domeniul militar, precum şi pentru marele public roman si strain, care tranziteaza Romania pe la graniţa de Sud a ţării, precum şi marelui public local, prin informaţiile şi noutăţile pe care le aduce privind uniforma grănicerilor din ultimele doua secole, surprinsă în procesul de schimbare, de la o epocă la alta.
Am creionat, în linii mari, o evoluţie cronologică a costumului grăniceresc în perioada 1806-1989 : Am luat ca punct de plecare anul 1806, prezentând un costum de soldat şi unul de ofiţer din Regimentul 2 Valah Nr.17 Năsăud, prima unitate românească constituită de către Curtea Imperiala de la Viena şi înfiinţată de Impărăteasa Maria Teresia, la 16 aprilie 1762.
Pe acea vreme, în corpul grănicerilor existau formaţiuni pentru paza Dunării şi pentru munte. Uniforma avea acelaşi fond, deosebirile făcându-se prin culorile distinctive: roşu pentru grănicerii de Dunăre şi verde pentru grănicerii de munte. In cadrul expozitiei prezentam un costum de soldat de graniceri de munte si unul de graniceri de Dunare.
Uniforma de soldat se compunea din:căciulă din blană neagră cu fundul din postav de culoare distinctivă,având în partea dreaptă o flamură terminată cu un ciucure. Tunica lunga (cortel) era din postav de culoare castanie, închisă la un rând de nasturi (argintii), cu guler înalt, epoleţi şi paspoale verde închis. Pe părţile laterale erau buzunare cu capace acoladate şi paspoalate. Manşetele erau paspoalate circular. Pantalonii (cioareci) erau din dimie albă, peste care se puneau ciorapi trei-sferturi cu ciucure în partea superioara. Incălţăminte: opinci cu nojiţele împletite până sub genunchi. Cartuşiera din piele neagră şi se purta în bandulieră, pe şoldul drept.
Ofiterii aveau uniforma ca a infanteriei, dar din postav negru, cu gulerul paspoalat cu roşu pentru grănicerii de Dunăre şi verde pentru grănicerii de munte, cu resutul paspoalelor, paftalelor de la manşete şi lampasul simplu, de aceleaşi culori. Epoleţii au fondul de culoare distinctivă,cu marginile din fir argintiu. Sacoul este de culoare neagră, cu pampon din fir argintiu, cu emblemă şi jugulară din metal alb.
Perioada anilor 1830-1859 propunem să fie reprezentată de un costum de soldat de “Graniceri de Dunăre” şi de un costum de Grăniceri de Munte”.
Prin decretul din 5 aprilie 1869 se creează Divizia 1 Teritorială Bucureşti, care cuprindea trupele teritoriale de dorobanţi. Paspoalele uniformei pentru Divizia 1 Teritorială sunt roşii, pentru Divizia 2, galben, Divizia 3, albastru iar Divizia 4, verde deschis.
Pentru perioada 1859-1872 am expus un costum de soldat model 1868 şi un costum ofiţer model 1868 –ţinuta zilei. Războiul de Independenţă l-am reprezentat printr-un grup de costume grănicereşti românesc, bulgăresc, otoman.
Intre anii 1904-1916 au loc mai multe modificări ale costumului grăniceresc pe care le-am reprezentat printr-un costum de soldat model1904 din Corpul de Grăniceri; costum model 1912 de soldat ţinuta de serviciu; costum model 1912 de ofiţer ţinuta de ceremonie; costum model 1912 de ofiţer ţinuta de campanie; costum model 1915 de soldat; costum model 1916 de soldat. Pentru perioada anilor 1920: costum de soldat model 1923-ţinuta de ceremonie; costum de ofiţer model 1923-ţinuta de ceremonie; costum de sub-ofiţer model 1923 ţinuta de zi.
Batalioanele grănicereşti au fost înfiinţate în anul 1930 de către Regele Carol al II-lea: Bistriţa-Năsăud, Banat, Orlat. Uniforma se diferenţia prin culoarea paspoalelor, epoleţilor, manşetelor astfel: Batalionul Bistriţa-Năsăud – verde deschis, Banat -cenuşiu, Orlat-castaniu.
La fel, am încercat să surprindem evoluţia uniformei de grăniceri în epocile ulterioare şi sub comunism. Am considerat necesară şi existenţa unei vitrine cu efecte militare de grăniceri (epoleţi, petliţe, insigne, paftale, decoraţii etc) altele decât cele care se regăsesc pe uniforme, precum şi a unui drapel reprezentativ.
In anii următori, dorim să continuăm proiectul nostru, îmbogăţindu-ne colecţia de uniforme, aprofundând documentarea şi transpunând expoziţia în mediul virtual, pentru ca o categorie cât mai largă de public să se poată bucura de rezultatul muncii noastre. Considerăm că am realizat un început al unui proiect care poate fi mereu îmbogăţit şi aprofundat.

LISTA UNIFORMELOR PREZENTE IN EXPOZITIE:

• Uniforma de soldat Regimentul 2 Valah Nr.17 Nasaud
• Uniforma ofiter –Graniceri de Dunare md.1850
• Uniforma soldat Graniceri de Munte md.1850
• Uniforma ofiter md.1869 Div.1Teritoriala Bucuresti. Tinuta zilei
• Uniforma soldat vanatori md.1873 – tinuta de campanie
• Uniforma general md.1873 -tinuta de campanie de vara
• Uniforma soldat otoman -artilerist-
• Uniforma de voluntar bulgar
• Uniforma soldat rus din reg.1 infanterie
• Uniforma soldat md.1904 din Corpul Granicerilor -tinuta de campanie-
• Uniforma ofiter graniceri md.1912 -tinuta de gala-
• Uniforma soldat graniceri md.1915 -tinuta de ceremonie-
• Costum ofiter graniceri md.1915 -tinuta de ceremonie-
• Uniforma de soldat md.1923 -tinuta de ceremonie-
• Uniforma de ofiter md.1923 -tinuta de zi-
• Uniforma de soldat din Batalionul Graniceresc Nasaud md.1934 -tinuta de ceremonie-
• Uniforma ofiter din Batalionul Graniceresc Nasaud md.1934 -tinuta de ceremonie-
• Uniforma de ofiter din Reg.1 Graniceri -tinuta de ceremonie-
• Uniforma de soldat graniceri md.1939 -tinuta de campanie-
• Uniforma de ofiter graniceri md.1939 -tinuta de campanie-
• Uniforma de ofiter graniceri RPR md.1948
• Uniforma de soldat graniceri RPR md.1952
• Uniforma de soldat graniceri RSR md.1966 -tinuta de iarna,fara manta-
• Uniforma de ofiter graniceri RSR md.1966 -tinuta de oras-
• Uniforma de soldat graniceri RSR md.1966 -tinuta de oras

Author: MPF